psychotherapie opleiding

Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak.
Het Postgraduaat Cliëntgerichte psychotherapie is een initiatief van Focus on Emotion en KU Leuven en wordt praktisch-organisatorisch ondersteund van uit het Postuniversitair Centrum KU Leuven Campus Kulak. Data en plaats. Elk jaar bestaat uit 24 opleidingsdagen. De opleiding omvat twee opleidingsdagen per maand welke doorgaan op vrijdag en zaterdag.
Integratieve psychotherapie www.ankerpunt.be.
In de praktijk is een INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE misschien het best te vergelijken met een cognitieve gedragstherapeutische CGT of CBT aanpak geïntegreerd met een humanistische-experiëntiële benadering, waar zij alle elementen van bezit, maar die daarenboven uitgebreid werd met andere inzichten afkomstig uit psychoanalyse, communicatietherapieën, meditatietechnieken, enz.
Functionele Analytische Psychotherapie FAP Act Academie.
Particulieren cursussen therapie. Bedrijven workshops op maat. Wie is wie team externen. Functionele Analytische Psychotherapie FAP. Functionele Analytische Psychotherapie FAP. de werkrelatie gebruiken om tot gedragsverandering te komen: beïnvloed het functioneren van de client via een werkrelatie vol bewustzijn, liefde en moed!
CENTRUM VECTOR te Mol Multidisciplinaire praktijk voor psychotherapie en psychiatrie voor kinderen en jeugd.
Anthe studeerde af in 2014 aan de UGent als master in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek. Ze genoot een opleiding tot Rots en Water'-trainer' en volgt momenteel een opleiding tot psychothearapeut in de Interactionele Vormgeving. Ze is tevens werkzaam als vormingswerker bij Arktos vzw.
integratieve psychotherapie opleiding.
integratieve psychotherapie opleiding. Welkom Psychotherapie Aalst. Integratieve psychologie is een allesomvattend geheel van de verschillende stromingen en zienswijzen binnen de psychotherapie, met als groot voordeel dat de cliënt op een gepaste en unieke wijze zal ondersteund worden naargelang de problematiek.
Cursus Basiskennis Psychotherapie Laudius Thuisstudies.
De erkende cursus Basiskennis psychotherapie neemt je mee in de wereld van psychische stoornissen en therapieën, en leert je hoe deze therapieën hun werk doen. Wat kun je met deze cursus Basiskennis psychotherapie? De cursus Basiskennis psychotherapie leidt op voor een erkend diploma en leert je een groot aantal veel voorkomende stoornissen kennen.
Relatie, gezins en systeempsychotherapie Postgraduaat Thomas More.
Deze opleiding psychotherapie leidt tot een beroepserkenning mits aan alle wettelijke vereisten qua vooropleiding wordt voldaan of via de overgangsmaatregelen opgevolgd door de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen. Om in aanmerking te komen als kandidaat is er minimum een master in de menswetenschappen vereist.
Psychotherapie Opleiding Academiejaar 2019-2020 AIHP.
Het organiseren van webinars online seminars hoort tot onze doelstellingen. Onze opleiding tot Integratief Humanistisch Experiëntieel Psychotherapeut is conform de opleidingscriteria, gesteld door de meeste ziekenfondsen en door de Europese Associatie Psychotherapie. Een wetgeving aangaande de bescherming van de titel van Psychotherapeut en de erkenning van het beroep van Psychotherapeut, kunnen zoals in elke opleidingscentrum psychotherapie in België in de loop van het opleidingstraject leiden tot aanpassingen aan het curriculum of tot overgangsmaatregelen.
Toelatingsvoorwaarden RGT/S BVRGS Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling.
Master in de geneeskunde, specialisatie psychiatrie. Degenen die hun vierjarige opleiding starten na 1 september 2018 dienen te beschikken over een diploma master Klinische Psychologie, master Klinische Orthopedagogie of Psychiater. Kandidaten voor het BVRGS lidmaatschap met onderstaande basisdiploma's' in de menswetenschappen / hulpverlenende beroepen, dienen voorafgaand aan de psychotherapieopleiding, basiskennis verworven te hebben op universitair masteropleiding niveau van.: Psychotherapie basisvaardigheden / therapeutische modellen.
Opleidingen: Rapunzel.
Modulair programma: Coachen van medewerkers binnen de hulp en zorgverlening. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het coachen van anderen meer wil integreren in zijn manier van werken: als coach, psycholoog of psychotherapeut, zorgcordinator, collega, hulpverlener, leidinggevende, HR medewerker.
CV Ybe Ybe Casteleyn.
Master in de Filosofie, moraalwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. Opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Academie voor Integratieve Psychologie en Psychotherapie. Opleiding Psychotraumatologie aan het Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en Emdr. Opleiding Lichaamsgerichte Traumatherapie niveau 1 aan het Somatic Experiencing Trauma Instituut Nederland.

Contacteer ons

Meer resultaten voor psychotherapie opleiding