klinische psychologie

Klinische psychologie.
09 364 81 11. Klinische psychologie en crisisopvang. Ann DE BRABANDER 09364 84 60. Luc PAELINCK 09364 84 50. Patricia CACKEBEKE 09364 85 58. Multi functionele ruimte PAAZ. Afhankelijk van de hulpvraag wordt getracht het algemeen functioneren van de patiënt d.m.v.
Psychologie Klinische psychologie Groepsprakijk VitalusOostduinkerke.
Wat is een klinisch psychologe? U kan terecht bij een klinisch psycholoog indien u specifieke klachten heeft of eerder een algemeen gevoel van ontevredenheid. Tijdens de gesprekken verkennen we onder andere uw gevoelens, gedachten en gedragingen zodat we samen tot een oplossing komen. Als klinisch psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Tijdschrift Klinische Psychologie. Het Tijdschrift Klinische Psychologie is dé bron van informatie voor alle aspecten van klinische psychologie als wetenschap en werkdomein. Investeren in een kwaliteitsvolle psychologische zorg loont. Naar aanleiding van de nakende verkiezingen maakte de VVKP haar vragen aan de politiek bekend.
Klinische psychologie Belgische Federatie van Psychologen.
De sector klinische psychologie omhelst alle psychologen die werkzaam zijn in het brede domein van welzijn en volksgezondheid. Wat is klinische psychologie? Klinische psychologie kan omschreven worden als de psychologie die zich bezighoudt met de psychologische kennis en praktijk die gebruikt worden bij cliënten met problemen rond hun gezondheid of welzijn.
Klinische Psychologie Tilburg University. Tilburg University. Understanding Society. Follow us on YouTube. Visit our facebook page. Follow us on Twitter. Visit our flickr page.
1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus. Met de master Klinische Psychologie word je opgeleid tot psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. Als klinisch psycholoog ben je expert op het gebied van de theorie, analyse en behandeling van psychopathologie bij volwassenen en ouderen.
Nederlands Instituut van Psychologen NIP.
Lichaamsgericht Werkende Psychologen. Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking ZMVB. Psychologen Algemene Ziekenhuizen PAZ. SPS-NIP Studenten psychologie. Sociale Economische Psychologie. Wijzigen gegevens lidmaatschap. Over het NIP. Algemeen Bestuur en beleid. Werken bij het NIP-bureau. Actief worden voor de vereniging.
Onderwijskiezer.
In de afstudeerrichting klinische psychologie verwerf je inzicht in de psychopathologie, in de diagnostische instrumenten en in de indicatiestelling voor psychologische interventie. Neurologie en Fysiopathologie dragen bij tot een verdiepend inzicht in de biologische basis van het gedrag en de implicaties hiervan voor de psychopathologie.
Psychologie Vrije Universiteit Brussel.
Verkort traject Profiel Klinische Psychologie: Levenslooppsychologie en Profiel Klinische Psychologie: Cognitieve en Biologische Psychologie. Verkort traject Profiel Klinische Psychologie: Levenslooppsychologie en Profiel Klinische Psychologie: Opvoedings en gezinspsychologie. Verkort traject Profiel Klinische psychologie: Cognitieve en biologische psychologie en Profiel Klinische psychologie: Opvoedings en gezinspsychologie.
Zoek een Klinisch psycholoog Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
is erkend als psycholoog door de Psychologencommissie, een onafhankelijke federale overheidsinstantie, en is daardoor gebonden aan de deontologische code. heeft zich bekwaamd in het domein van de klinische psychologie. Wil je meer informatie over de criteria waaraan klinisch psychologen dienen te voldoen om te verschijnen in onze zoekresultaten?
Cursus Centrum Voor Afstandsonderwijs.
Waar en wanneer leg ik examen af? Na het instuderen van je cursus leg je het examen Klinische Psychologie af op één van onze examenlocaties. Heb je minstens 60% behaald, dan ben je geslaagd en ontvang je per post het diploma Klinische Psychologie.
az groeninge.
Daarnaast beschikken wij over een folder met meer gedetailleerde informatie over de dienst klinische psychologie. Vraag die gerust aan. Indien je nog vragen hebt, helpen de klinisch psychologen van ons ziekenhuis je graag verder met bijkomende informatie. 056 63 69 10.

Contacteer ons

Zoeken naar klinische psychologie