beroepscode

Verpleegkundige beroepscode.
Relatie van de Beroepscode tot wet en regelgeving De Beroepscode is gemaakt tegen de achtergrond van relevante gezondheidszorgwetgeving, zoals de Nederlandse Grondwet, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet BIG, de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling BW Boek 7, titel 7 afdeling 5: WGBO, de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet BOPZ en de wetsvoorstellen Verplichte geestelijke gezondheidszorg en Zorg en dwang, de Kwaliteitswet zorginstellingen, de Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP.
Beroepscode Ergotherapie Nederland.
Home Kennisplein Beroepscode. De beroepscode voor de ergotherapeut is een richtlijn voor het professioneel handelen van de ergotherapeut. In deze richtlijn staan regels hoe een ergotherapeut zich dient te gedragen in de uitoefening van zijn beroep in de dagelijkse praktijk.
Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker BPSW.
Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker beschrijft de beroepsnormen die voor jou als professional in de jeugdzorg gelden. Bij moeilijke vragen en dilemmas dient de code als leidraad voor je professionele handelen en als toetssteen voor je eigen oordeelsvorming.
Beroepscodes VVBAD.
Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra. Deze code bevat algemene richtlijnen voor het handelen van bibliothecarissen/informatiemanagers, bibliotheek en informatiedeskundigen en bibliotheekmedewerkers/ informatiebemiddelaars. Hij biedt een houvast voor de juiste handelswijze van informatieprofessionals. Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra.
De Beroepscode NIP.
Hieronder worden vragen besproken die samenhangen met de werking en toepassing van de Beroepscode. Wat is de Beroepscode? De Beroepscode voluit de Beroepscode voor psychologen 2015 is een verzameling richtlijnen gebaseerd op ethische basisprincipes, vastgesteld door de Ledenraad van het NIP.
Beroepscode Wikipedia.
Een bekend voorbeeld van een beroepscode is de eed van Hippocrates die medici afleggen wanneer ze hun beroep gaan uitoefenen.: Ik zal mijn vermogens gebruiken om zieken naar beste weten en oordeel te helpen; ik zal me onthouden van het schaden en tekortdoen van wie ook.
Beroepscode FVB.
Een beroepscode maakt duidelijk wat er van de beroepsgroep verwacht kan worden en geeft inzicht in de waarden en normen die binnen het beroep gehanteerd worden. Bovendien levert de beroepscode een bijdrage aan kwaliteitszorg: het gaat immers om het waarborgen van de kwaliteit van de zorg.
Eén beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Presentatie beroepscode VVN en de andere betrokken partijen willen dit samen met jou vieren op 8 januari 2015 tijdens het middagsymposium De sleutel tot een goede beroepsuitoefening, één beroepscode van verpleegkundigen en verzorgenden. Daar wordt niet alleen de beroepscode officieel overhandigd, er is ook een interactief programma.
Beroepscode: waarden en normen zorgprofessionals VVN.
De Beroepscode VV en handleiding De Beroepscode VV is gratis te downloaden voor elke zorgprofessional. Naast de gratis download biedt VVN de uitgave Hoe gebruik je de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Dit is een praktische handleiding voor het werken met de beroepscode.
Beroepscode 3 definities Encyclo.
Woord begint met. Woord eindigt op. geheel van geschreven en ongeschreven regels waaraan de beoefenaar zich moet houden bij de uitoefening van zijn beroep Bron: Wikiwoordenboek beroepscode. SpellingCorrect gespeld: beroepscode komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in.
Beroepsethiek en Beroepscode Praktijk Toke Ausems.
Deze Beroepscode is opgesteld door het NIP in het belang van de cliënt en de psycholoog. De basisprincipes van de Beroepscode zijn: verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Contacteer ons

Resultaten voor beroepscode